Hôm Kitchen

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Ảnh của Pad Ka-prao Moo

Pad Ka-prao Moo

108.000 ₫
Ảnh của Spicy som tum Thai

Spicy som tum Thai

88.000 ₫
Ảnh của Thai Nam Tok

Thai Nam Tok

238.000 ₫
Ảnh của Tom Yum Goong

Tom Yum Goong

138.000 ₫
Ảnh của Tuna nicoise salade

Tuna nicoise salade

125.000 ₫
Ảnh của Classic cheese burger

Classic cheese burger

138.000 ₫