Hôm Hong Kong

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trưng bày trên một trang
Ảnh của Mì xá xíu Súp

Mì xá xíu Súp

78.000 ₫
Ảnh của Hoành thánh xá xíu súp

Hoành thánh xá xíu súp

88.000 ₫
Ảnh của Mì hoành thánh tôm tươi và xá xíu Súp

Mì hoành thánh tôm tươi và xá xíu Súp

88.000 ₫
Ảnh của Mì trộn xá xíu

Mì trộn xá xíu

78.000 ₫
Ảnh của Mì trộn hoành thánh xá xíu

Mì trộn hoành thánh xá xíu

88.000 ₫
Ảnh của Há cảo tôm

Há cảo tôm

54.000 ₫