Món ăn nổi bật
Ảnh của Wonton & BBQ pork soup

Wonton & BBQ pork soup

Hoành thánh xá xíu súp
95.000 ₫
Ảnh của Spicy som tum Thai

Spicy som tum Thai

88.000 ₫
Ảnh của Seafood pizza

Seafood pizza

179.000 ₫
Ảnh của Mango & Orange

Mango & Orange

55.000 ₫
Ảnh của Crème brûlée latte

Crème brûlée latte

55.000 ₫
Ảnh của Oreo Ice Blended

Oreo Ice Blended

55.000 ₫
Ảnh của Thai Nam Tok

Thai Nam Tok

238.000 ₫
Ảnh của Tom Yum Goong

Tom Yum Goong

138.000 ₫
Ảnh của Pad Ka-prao Moo

Pad Ka-prao Moo

108.000 ₫